Bērnu apraksti

LELBĀL UN VALSTS APRŪPES CENTRA FILIĀLES " RĪGA" SADARBĪBAS PROJEKTS

" DZĪVĪBAS CEĻŠ- NO DRAUDZES PIE BĒRNA, NO INSTITŪCIJAS UZ MĀJĀM"

AICINĀJUMS DRAUDZĒM


Jēzus savā kalpošanas laikā daudz pavadīja ceļā, ejot no vienas vietas uz otru un satiekot daž ne dažādus cilvēkus. Varam tikai minēt, ka viņu vidū bija arī daudzi bērni un pieaugušie ar funkcionāliem traucējumiem.Zinām, ka Jēzus satika triekas ķertu cilvēku ( Mateja 9:1-8), aklo Bartimeju ( Marka 10:46-51), cilvēku, kas bija akls no dzimšanas ( Jāņa ev. 9:1-41) un vēl citus. Jēzus mīlēja un mīl katru cilvēku.

Tāpēc aicinām staigāt pa Jēzus "pēdām", apstājoties ģeogrāfiskās vietās, kur viņš pabija, un tur " satikt" bērnus ar funkcionāliem traucējumiem.

Šie bērni dzīvo mūsu laikā. Viņi uzturas valsts aprūpes centra filiālē " Rīga" un ir palikuši bez vecāku gādības. Šie bērni ( daudzi jau no dzimšanas) ilgojas un gaida uz uzņemošu ģimeni ( forever family) un brīdi, kad viņi no institūcijas varētu nokļūt mājās.

Mūsu cerība ar šo projektu ir, ka draudzes varētu palīdzēt šiem bērniem šo ceļu veikt, kļūstot par bērna garīgā atbalsta saimi un sniedzējiem . Ceram, ka katram no šiem 23 bērniem atradīsies draudze, kas šo bērnu sauks par " savu" un izrādīs rūpes un garīgu gādību par viņu, kamēr bērns cer un gaida uz uzņemošo ģimeni. Draudzes pienākumos ietilptu turēt bērnu lūgšanās; atcerēties bērnu, nosūtot apsveikumu vai dāvanu bērnam nozīmīgos dzīves notikumos; ja iespējams, draudzes locekļiem, kas regulāri apciemo Latviju, nokārtot viesģimenes statusu, lai bērnam būtu iespēja padzīvot ārpus bērnu nama; iespēju robežās atbalstīt bērna medicīniskās / izglītības vajadzības; ja iespējams, aicināt bērnu ciemoties draudzē.

Lūdzam katru draudzi, kopu, dāmu komiteju, kas ir ieinteresēta šajā projektā piedalīties un ir apsvēruši,kuru bērnu vēlētos " ņemt savā paspārnē", aizpildīt formu, kas ir atrodama uz https://dzivibascels.webnode.com . Lūgums visiem arī ieskatīties  izvēlēto bērnu sarakstā, vai kāda cita draudze jau nav  bērnu izvēlējusies.  

Dažiem no aprakstiem ir pievienoti bērnu portreti, kurus gleznojusi VSAC filiāles "Rīga" sociālā darbiniece Ēstere Zemīte. Viņas aprakstu par portretu tapšanu varat izlasīt , spiežot šeit

Lūdzu , rakstiet projekta vadītājai mācītājai Dacei Skudiņai uz skudina@gmail.com , ja ir kādi jautājumi vai arī lai saņemtu vairāk specifisku informāciju. 

Lai runā Jēzus vārdi, lai runā bērnu apraksti un lai Dievs palīdz, ka varam kā LELBĀL saime atbalstīt šos bērnus, līdz viņi nonāk tur, kur katram bērnam jābūt- ģimenē un mājās!


JŪDEJAS TUKSNESIS


JŪDEJAS TUKSNESIS ( Mateja ev. 4: 1-11, Marka ev. 1:12-13)

" Viņš Saviem enģeļiem par Tevi pavēlēs, un tie Tevi nesīs uz rokām, ka Tu Savu kāju pie akmens nepiedauzi."

8 gadus vecs, aktīvs, kustīgs, sportisks zēns. Zēns atsaucas uz savu vārdu un veido kontaktu ar apkārtējiem, lai gan vārdu krājums ir neliels. Šis kustīgais zēns izrāda uzmanību un interesi par konkrēta uzdevuma izpildi, piemēram, bumbas ripināšanu, lego likšanu, vēršanu, zīmēšanu, veidošanu u.tml. Viņam patīk spēlēties ar muzikālām rotaļlietām un mašīnām. Viņš prot darboties ar līmi un šķērēm, lai gan roku sīkā motorika ir vāja. Jāņem vērā, ka šim zēnam nepieciešama bieža aktivitāšu maiņa, jo ātri kļūst nepacietīgs. Kā jau lielākajai daļai septiņgadnieku šo zēnu iepriecina visa veida fiziskās aktivitātes - skriešana, bumbas mešana, speršana, braukšana ar trīsriteni. Viņam ļoti patīk darboties ar plastilīnu - to var darīt ilgstoši. Viņš prot labi atdarināt citu bērnu darbības, ja pats to vēlas. Zēns ir iemācījies atpazīt un izteikt sava vārda pirmo burtu. Zēns cenšas būt neatkarīgs - viņš pats staigā, ēd un dzer patstāvīgi, arī ģērbjas, ar palīdzību tīra zobus, patstāvīgi apmeklē tualeti. Zēns apgūst speciālo izglītības programmu 2.klasē. Svētdienās apmeklē mises un dievkalpojumus.


JORDĀNAS UPE


JORDĀNAS UPE ( Mateja ev. 3:13-17)

" Šis ir Mans mīļais Dēls, uz ko Man labs prāts."

8 gadus vecs, ļoti aktīvs, kustīgs, sportisks zēns. Viņš labprāt kontaktējas arapkārtējiem. Par savām vajadzībām zēns māk pateikt gan ar atsevišķiem vārdiem, īsiem teikumiem, gan izmantojot žestus. Zēnam patīk rotaļāties gan vienatnē, gan kopā ar citiem. Viņš var arī iztēloties situācijas un izspēlēt lomu spēles. Kā jau lielākajai daļai puišu arī šim zēnam patīk mašīnas, vilcieni, patīk arī spēlēt futbolu. Viņš labprāt liek puzles, klučus. Vēl šim zēnam patīk ripināties uz fizioterapijas bumbas. Viņš izrāda lielu interesi par jaunām mantām. Attiecībās ar citiem bērniem ir labsirdīgs, bet nelabprāt dalās ar mantām. Dažādās nodarbībās zēns piedalās ar prieku. Zēns ir iemācījies darboties ar plastilīnu, šķērēm, līmi, māk plēst papīru, atpazīst ciparus, gandrīz visus burtus. Jāņem vērā, ka šim zēnam nepatīk pēkšņas pārmaiņas, nepatīk arī uzsākt kaut ko jaunu, iepriekš neplānotu, bet dodot viņam laiku, vēlamo darbību izpilda. Zēns labi saprot pieaugušā norādījumus un izrāda arī iniciatīvu darboties pats vai atdarināt darbības - sakārto rotaļlietas, pats ģērbjas, rotaļājas ar vienaudžiem. Šis zēns ir iemācījies daudz patstāvības prasmju - viņš patstāvīgi ēd un dzer, apmeklē tualeti, pats apģērbjas, tīra zobus, mazgājas. Zēns apgūst speciālās izglītības programmu 2.klasē.


BETĀNIJA VIŅPUS JORDĀNAS


BETĀNIJA VIŅPUS JORDĀNAS ( Jāņa ev. 1: 28-34)

" Un es esmu redzējis un liecinājis, ka Viņš ir Dieva Dēls."

Meitene 6 gadus veca ir aktīva un enerģiska. Liela optimiste. Viņai patīk socializēties, labprāt sarunājas, spēlējas, izpilda mazus darbiņus, kas neprasa lielu koncentrēšanos. Vienmēr gatava jautriem piedzīvojumiem un pārmaiņām. Kā jau visi bērni šajā vecumā arī šī meitene priecājas par samīļošanu, uzslavām, mīļiem vārdiem, individuālu, tikai viņai veltītu, nedalītu uzmanību. Šī meitene labi zina, ko vēlas un mērķtiecīgi darīs visu, lai sasniegtu sev vēlamo rezultātu. Šo bērnu iepriecina pastaigas ārā, paslēpju spēlēšana. Meitenei patīk gleznošana ar krāsām, patīk veidot no plastilīna, griezt ar šķērēm. Viena darbība ātri jānomaina ar citu, jo gribas tik daudz ko paspēt īsā laikā. Meitenei ir jau apguvusi daudz prasmju atbilstoši savam vecumam - patstāvīgi staigā, ēd un dzer, apmeklē tualeti. Meitene lepojas ar to, ka ir apguvusi pirmo burtu alfabētā. Šīs meitenes īpašā mīlestība tiek veltīta suņiem gan īstiem, gan rotaļu, gan animācijas un grāmatu bilžu veidā. Neskatoties uz to, ka daudz laika ir jāpavada iekštelpās īpašā ēdiena uzņemšanas procesa dēļ, meitene atrod sev aktīvas nodarbošanās veidus un iespējas komunikācijai ar apkārtējiem. Meitene apmeklē vispārizglītojošo pirmsskolas iestādi uz 4 h katru dienu.KĀNA

KĀNA ( Jāņa ev. 2:1-11, 4:46-54)

" Ej, tavs dēls ir dzīvs!"

11 gadus vecs zēns, kurš ir atvērts un draudzīgs, bieži smaida. Zēns ļoti novērtēs, ja viņam tiks pievērsta individuāla uzmanība, atbildot uz to ar smaidu, plaukšķināšanu un priecīgām skaņām. Zēns cenšas visās jomās kļūt patstāvīgs - ir iemācījies staigāt, pats ēd un dzer no speciālas krūzītes, mācās staigāt pa kāpnēm, kā arī apgūst tualetes apmeklēšanu. Zēnu ļoti iepriecina braukšana ar stumjamu rotaļu mašīnu. Āra pastaigās ļoti labprāt stumj ratiņus. Zēnu iepriecina jebkurš ēdiens, bet jo sevišķi - saldumi, saldējums. Saskarsmē ar citiem bērniem zēns neiesaistās, bet labprāt rotaļājas ar sev iemīļotām mantām - tādām, kuras var pagrabināt vai pakošļāt. Zēns apgūst speciālās izglītības programmu 5.klasē.


BETĀNIJA
BETĀNIJA


BETĀNIJA ( Jāņa ev. 11:1-45)

" Vai es Tev nesacīju: ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību ?"

Zinātkārs 12 gadus vecs zēns, kuram tāpat kā viņa vienaudžiem patīk mašīnas, telefoni, pica un mūzika. Zēns labprāt pozēs kopā ar jums fotogrāfijai, un jūs bieži atradīsiet viņu šķirstām grāmatas un žurnālus. Zēns aktīvi veido saskarsmi ar pieaugušajiem, ir atsaucīgs uz uzrunu un sadarbību, parasti ir emocionāli pozitīvi noskaņots. Lai arī bērnam runāšana sagādā grūtības, zēns cenšas atdarināt īsus vārdus, prot nosaukt pazīstamu cilvēku vārdus. Parasti ar žestiem un atsevišķiem vārdiem norāda uz savām vajadzībām. Šim zēnam patīk, ja viņam pievērš individuālu uzmanību un iesaista aktivitātēs viens pret vienu. Rotaļlietu valstībā viņš priekšroku dod skanošām rotaļlietām. Lietus, sniegs nav šķēršļi šim zinātkārajam bērnam. Zēns ir aktīvs kustībās, patīk staigāt ārā, neskatoties uz grūtībām koordinēt ķermeņa kustības. Šis zēns dzied, dejo, labprāt piedalās sabiedriskos pasākumos, iesaistās rotaļās. Šim zēnam ir svarīgi justies patstāvīgam. Zēns pats ēd, šobrīd arī mācās patstāvīgi lietot tualeti. Ikdienā nepieciešams lietot brilles. Zēns skolā apgūst speciālo izglītības programmu 5.klasē. Šim bērnam ir svarīgi, ka viņam tiek dota iespēja pabraukāties mašīnā, doties kādā garākā ekskursijā ar autobusu. Viņš nekad nav lidojis ar lidmašīnu, bet noteikti arī to būtu gatavs izmēģināt!KAPERNAUMA ( Mateja ev. 8:5- 17, 17: 24-27, Marka ev. 2:1-12, Lūkas ev. 7:1-10)

" Es tev saku: celies, ņem savu gultu un ej mājās."

18 gadus vecs zēns, kurš augumā jau ir liels, bet pēc savas būtības vēl ir mazs bērns, kuram ļoti nepieciešamas pieauguša cilvēka rūpes, gādība un mīlestība. Bērns atsaucas uz savu vārdu, ja pieaugušais uzrunā, veido īslaicīgu acu kontaktu. Viņam patīk pieskārieni un pieaugušā klātbūtne, kontaktēšanās ar citiem. Savu vēlmi pēc komunikācijas izrāda, dodot roku, arī izsaka to ar dažādām skaņām. Zēnam patīk muzikālās rotaļlietas, viņš uzmanīgi ieklausās grabuļu skaņās. Āra pastaigās dodas riteņkrēslā ar pieaugušā pavadību. Lai gan lielāko daļu sava laika bērns pavada mazkustīgi, viņš priecājas par iespēju iziet pastaigās, pavērot dabu, arī mierīgi paēst, pabūt kopā ar pazīstamu cilvēku. Lai gan zēnam ir kustību ierobežojumi, viņš turpina apgūt patstāvības prasmes - turēt karoti un krūzi. Zēns apgūst speciālo izglītības programmu 9.klasē.


NAINE
NAINE


NAINE ( Lūkas ev. 7:11- 17)

" Jaunekli, Es tev saku: celies augšā!"

Naine 14 gadus vecs zēns, kuram vislabāk patīk atrasties ārā, dabā. Zēns neizrāda interesi par kontaktēšanos ar cilvēkiem, arī mantas un rotaļlietas viņu neinteresē, toties viņam ir svarīgas pastaigas ārā un atrašanās svaigā gaisā. Zēns ārā pārvietojas riteņkrēslā ar pieaugušā pavadību. Iekštelpās var sēdēt patstāvīgi, cenšas ieņemt sev ērtāko pozu. Lai gan zēnam ir dažādi veselības ierobežojumi, viņš mācās arī patstāvības prasmes - mācās turēt karoti un krūzi. Zēns apgūst speciālo izglītības programmu vājdzirdīgiem mājmācībā.NĀCARETE
NĀCARETE

NĀCARETE ( Mateja ev.13:54-58, Marka ev. 6:1-6, Lūkas ev. 4:16-30)

"Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti..."

9 gadus vecs zēns ar ļoti maigu un atsaucīgu raksturu. Zēns labprāt uzsāk sarunas gan ar svešiem, gan pazīstamiem cilvēkiem, ātri izrāda savu draudzīgumu. Šis bērns ir sirsnīgs un izpalīdzīgs. Lai gan ir reizes, kad zēns it kā bez iemesla kļūst skumjš, vai pat sāk raudāt, tomēr lielākoties viņš ir nosvērts un smaidīgs. Zēnu ļoti iepriecina individuālas mierīgas sarunas ar pieaugušajiem un bērniem, samīļošana un daudz sirsnīgu vārdu. Tāpat kā citiem bērniem viņa vecumā šim bērnam patīk spēlēties ar lego klučiem, ar mašīnām (īpaši, ja mašīnas ir ar gaismas un skaņas efektiem). Viņš arī labprāt konstruē, līmē, spēlējas ar bumbu, darbojas ar planšeti. Kad laika apstākļi atļauj, zēns labprāt plunčājas ūdenī. Lai gan zēnam ir kustību ierobežojumi un viņš lieto ortozi vienai rokai, viņš pats ēd, prot patstāvīgi apģērbties, novilkt apavus un bikses, tomēr ir vajadzīga neliela palīdzība mazgāšanās laikā. Zēns mācās lietot tualeti. Zēnam pēcpusdienās patīk dzert tēju, viņš aicina arī ciemos pie sevis dzert tēju. Zēns pēc veiktās gūžas operācijas mācās atkal staigāt, jo vēlas iesaistīties sporta spēlēs un kopīgos pasākumos. Zēns apgūst speciālo izglītības programmu, 2.klasē.BETSAIDA
BETSAIDA

BETSAIDA ( Marka ev. 8:22-26, Lūkas ev. 9:10-17)

"Tad Viņš atkal uzlika rokas uz viņa acīm, un tas ieraudzīja gaismu.."

Zēns 15 gadus vecs. Šis zēns ir izteikti muzikāls un jūtīgs uz skaņu pasauli. Viņam patīk noteiktas radio stacijas, kurās tiek atskaņota mūzika. Viņš ir iecienījis arī atsevišķas TV raidījumu programmas. No rotaļlietu pasaules zēns vienmēr izvēlas muzikālas rotaļlietas - ar tām labprāt spēlējas. Tad arī izrāda savas pozitīvās emocijas - smiešanos, dejošanas kustības, diriģēšanu ar rokām. Zēnu ļoti iepriecina regulārās mūzikas nodarbības kopā ar savu mūzikas skolotāju. Viņš labprāt darbojas ar mūzikas instrumentiem - grabuļiem, marakasiem, zvaniņiem u.tml. Ņemot vērā to, ka zēns ir vājredzīgs, viņš izjūt saspringumu un jūtas apjucis neierastās vietās, situācijās un esot kopā ar sev nepazīstamiem cilvēkiem. Savu neapmierinātību izpaudīs ar skaļiem protesta saucieniem un kustībām. Zēnam svarīgi, lai tiktu ievērota noteiktā dienas kārtība. Pēc aktīvas dienas zēnam patīk vannoties. Zēnu var iepriecināt arī ar spēcīgiem pieskārieniem ķermeņa masāžas veidā. Zēnam ne visai patīk āra pastaigas, kas tiek veiktas galvenokārt riteņkrēslā ar pieaugušā pavadību. Iekštelpās zēns pārvietojas šļūcot uz dibena, un viņš spēj pārvietoties pieturoties. Zēns vēlas kļūt neatkarīgāks no aprūpētājiem, tādēļ pamazām apgūst pašaprūpes prasmes - ēšanas un dzeršanas prasmes. Kā jau pusaudzim pienākas - šo zēnu ēdiens ļoti iepriecina. Zēns apgūst speciālo izglītības programmu vājredzīgiem 8.klasē, mājmācībā.


ĢENACERETE
ĢENACERETE

ĢENACERETE ( Marka ev. 6: 53-56, Mateja ev.14:34-36)

" Un Viņu lūdza, ka tikai Viņa drēbju vīli varētu aizskart: un, cik Viņu aizskāra, tie kļuva veseli."

5 gadus vecs omulīgs zēns ar nosvērtu un mierīgu raksturu. Ciemiņus vienmēr sagaida ar platu smaidu, ir atsaucīgs, kad tiek uzrunāts, veido acu kontaktu. Ar zēnu vienmēr patīkami parunāties, jo atbildes vietā būs apburošs smaids. Kā jau visiem bērniem viņa vecumā, zēnam patīk pasēdēt klēpī, saņemt glāstus un uzmanību, būt kopā ar pieaugušo. Zēns ir ļoti zinātkārs, tādēļ izmanto katru iespēju, lai izpētītu pasauli sev apkārt. Telpās pārvietojas četrrāpus, bet ārā - riteņkrēslā ar pieaugušā pavadību. Zēnam patīk muzikālās rotaļlietas - izdzirdot kādu melodiju, sāk izpildīt dejošanas kustības. Zēnam patīk spēlēties ar klučiem. Bet kā jau daudziem puikām, viņam visvairāk interesē mašīnas gan tās, kas uz ielas, gan tās, kuras var redzēt TV, gan rotaļu mašīnas. Zēns pastiprināti pievērš uzmanību multfilmām vai raidījumiem, kuros redzamas mašīnas. Ja ir iespēja pabūt kopā ar citiem bērniem, zēns to noteikti izmantos, jo kopā ar citiem ir jautrāk un var daudz ko jaunu iemācīties. Neskatoties uz to, ka zēns pārsvarā uzņem ēdienu caur gastrostomu, viņš mācās arī to uzņemt caur muti. Zēns apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu mājmācībā. Svētdienās zēns apmeklē baznīcu - mises un dievkalpojumus.


JŪDEJA
JŪDEJA

JŪDEJA ( Mateja ev. 19: 1-30, Jāņa ev. 3:22)

" Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība"

Aktīvs 8 gadus vecs zēns, kuram tāpat kā daudziem bērniem viņa vecumā ļoti interesē lego, mūzika un dejošana. Ar pazīstamiem cilvēkiem šis bērns ir draudzīgs, atsaucīgs, labprāt iesaistās sarunās. Zēns labprāt stāsta par ikdienā piedzīvoto - par pozitīvo un negatīvo. Zēnam piemīt arī izcila humora izjūta. Bērns ir viesmīlīgs un dāsns. Aktīvi izrāda interesi par jaunām un nezināmām lietām un procesiem. Zēns labprāt spēlējas, ar aizrautību liek lego. Lai gan šis bērns labprātāk uzturas vietās, kurās nav daudz viņam svešu cilvēku, viņam patīk doties ārā, patīk doties arī ciemos. Zēnam ir laba atmiņa. Zēnam nav nekādu grūtību atcerēties cilvēku vārdus, iemācīties dzejoļus un dziesmas. Kopā ar citiem bērniem vislabāk zēnam patīk spēlēt paslēpes. Šim bērnam ir svarīgi, lai viņu iesaista dažādos darbiņos - trauku mazgāšanā, darbos ar putekļu sūcēju, ēst gatavošanā (īpaši salātu sajaukšanā). Zēns visu vēlas darīt pats- mazgāties, tīrīt zobus, ģērbties u.tml. Viņam ir labas pašaprūpes iemaņas (patstāvīgi ēd, apmeklē tualeti, ģērbjas). Bērnam sevišķi garšo pīrādziņi. Zēns ikdienā apmeklē skolu un ir jau iemācījies burtus, pazīst krāsas, ātri iemācās dziesmas un dzejoļus. Viņam īpašu prieku sagādā multfilmu un bērnu raidījumu skatīšanās planšetē, viedtālrunī un TV. Zēns apgūst speciālo izglītības programmu 2.klasē. Lai gan zēnam ir nepieciešama traheostoma, viņš tāpat kā citi 8 gadus veci puikas vēlas aktīvi kustēties, padauzīties, izpaust savu temperamentīgo attieksmi pret dzīvi, mācīties sadarboties ar citiem bērniem un izbaudīt bērnu un pieaugušo pieņemošo attieksmi un mīlestību. JĒRIKA ( Mateja ev. 20:29-34, Marka ev. 10:46- 52, Lūkas ev. 19:1-28)

" Ej, tava ticība tev palīdzējusi. "

Zēns 16 gadi. Šis zēns pārsvarā dzīvo savā pasaulē, ar kuru dalās tikai ar ļoti labi iepazītiem, sev tuviem cilvēkiem. Pārsvarā zēnam patīk būt vienam un viņš veido īslaicīgu komunikāciju ar apkārtējiem. Arī rotaļlietu un mantu pasaule zēnu neinteresē. Zēns atsaucas uz savu vārdu, taču kontaktu veido īslaicīgi. Viņš izrāda nepatiku pret negaidītiem pieskārieniem, tajā pašā laikā zēns izrāda vēlmi pēc . Saskarsmē ar citiem bērniem neiesaistās un neveido kontaktu. Neskatoties uz to, ka bērns ir neredzīgs, viņš vēlas kļūt neatkarīgāks un ir iemācījies dzert no krūzītes. Zēns ēd no karotes, ēšanas laikā ir iemācījies sēdēt pie galda. Bērnu satrauc neierastas situācijas, nepazīstami cilvēki. Zēns nelabprāt dodas ārā riteņkrēslā, bet pēc kāda laika izrāda arī pozitīvas emocijas - smaida. Ārā zēns pārvietojas riteņkrēslā ar pieaugušā pavadību. Iekštelpās zēns pārvietojas uz ceļiem. Zēns apgūst speciālo izglītības programmu vājredzīgiem 9.klasē, mājmācībā.


TIRA un SIDONA
TIRA un SIDONA


TIRA un SIDONA ( Marka ev. 7:24-30, Mateja ev. 15:21-28)

" Tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi."

13 gadus vecais zēns ir labsirdīgs, mīlošs un dzīvespriecīgs. Zēnam ir dzirdes traucējumi, tāpēc apkārtējo pasauli izzina un uztver ar pārējām maņām - zīmju valodu, attēliem, žestiem u.tml. Ikdienā nepieciešams lietot dzirdes aparātu. Zēns ir ļoti zinātkārs un aktīvs, viņu nebaida iepazīšanās ar jauniem cilvēkiem - ir atvērts draudzīgam kontaktam un vienmēr uzmanīgi vēro apkārt notiekošo. Zēnam patīk spēlēt sporta spēles (futbols, florbols). Bērnu aizrauj spēles telefonā un planšetē, braukšana ar riteni un avīžu pētīšana. Viegli iesaistās aktivitātēs, ātri izprot noteikumus un apgūst jaunas lietas. Zēnam ir svarīgi, ja viņa diena ir saplānota un paredzama. Svarīgi bērnu informēt par plānotajiem pasākumiem. Zēns ir ļoti patstāvīgs, pats prot apģērbties, noģērbties, pats var pagatavot vienkāršus ēdienus (sviestmaizes, mizot dārzeņus, gatavot uz pannas u.tml.), sakārto rotaļlietas, novāc traukus - vienmēr cenšas arī tos kārtīgi nomazgāt. Bērns ir ārkārtīgi akurāts, pat pedantisks. Bērnam ir īpaši mīļas grāmatas, bez kurām viņš nevar aizdoties gulēt. No rītiem mostas ar grāmatu, tad var dzirdēt kā puika priecīgi smejas, lasot un skatoties grāmatu. Kā jau jebkuram bērnam arī šim zēnam garšo saldumi un našķi, un bieži vien našķi ir jāpaslēpj, lai bērns ieturētu ēdienreizes. Neskatoties uz to, ka zēnam ir dzirdes traucējumi, ar viņu ir viegli un patīkami sazināties. Katra tikšanās ar šo zēnu pārvēršas priekā un ir sirsnības pilna. Zēns skolā apgūst speciālo izglītības programmu skolā bērniem ar dzirdes traucējumiem. Apmeklē Svētdienas skolu bērniem ar dzirdes traucējumiem.


ZIHARA
ZIHARA


ZIHARA ( Jāņa ev. 4:5-42)

" ..bet ūdens, ko Es tam došu,kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai"

16 gadus vecs zēns, kurš ir ļoti draudzīgs un atsaucīgs kontaktam ar apkārtējiem, neskatoties uz to, ka ir vājredzīgs. Ar savu ķermeņa valodu norāda uz vēlmi kontaktēt - dod roku, vēlas pasēdēt klēpī. Raugoties uz šo zēnu, rodas priekšstats, ka viņš jūtas labi savā nodabā, bieži smaida. Zēnam ļoti patīk mūzika. Lai gan zēns pats nerunā, viņam ļoti patīk, ja ar viņu aprunājas, paņem klēpī. Zēnam arī patīk saskarsme ar citiem bērniem. Šo zēnu iepriecina pastaigas ārā, kas notiek riteņkrēslā ar pieaugušā pavadību. Iekštelpās zēnam patīk atrasties uz grīdas. Zēnam ir svarīgi kļūt neatkarīgākam. Viņš pats pārvietojas, šļūcot uz dibena. Zēns ir iemācījies arī piecelties kājās un paspert soļus, pieturoties. Zēns var pats novilkt kreklu, džemperi, zeķes. Zēns var pats turēt pudeli un ēst no pudeles. Zēns apgūst speciālo izglītības programmu vājredzīgiem 9.klasē, mājmācībā.


FILIPA CĒZAREJA
FILIPA CĒZAREJA

FILIPA CĒZAREJA ( Marka ev. 8:27-30, Mateja ev. 16: 13-20)

" Un es Tev došu Debesu valstības atslēgas.."

Zēns 13 gadi ir aktīvs un komunikabls bērns. Bērns izrāda vēlmi pēc saskarsmes ar pieaugušo - ir labvēlīgs, aizrautīgs, draudzīgs, jūtas brīvi, bieži smaida un izpauž arī skaļas prieka emocijas, tiecas pēc samīļošanas. Zēnam patīk pastaigas ārpus ierastās vides - patīk apmeklēt veikalus, parkus, tirdziņus. Ja ir pacietīgi klausītāji, daudz stāsta savā valodā. Ēdienos ir izvēlīgs un atzinīgi novērtēs gaļas ēdienus, makaronus, dārzeņus un, protams, arī saldumus. Zēns prot parādīt arī savu nepatiku vai protestu - sperot ar kāju. Tomēr pārsvarā zēnam ir pozitīvs, dzīvespriecīgs noskaņojums. Visvairāk šo zēnu interesē stumjamas rotaļlietas. Viņš arī var aizrautīgi būvēt torņus no klučiem. Ārā zēns pārvietojas riteņkrēslā ar pieaugušā pavadību. Iekštelpās zēns pārvietojas šļūcot uz dibena, un ceļas kājās un staigā pieturoties, ja vēlas. Zēns ar katru dienu cenšas kļūt patstāvīgāks - ir apguvis prasmes patstāvīgi sēdēt pie galda, satvert karoti un krūzi, piecelties. Bērns apgūst speciālo izglītības programmu 6.klasē.


GALILEJAS JŪRA
GALILEJAS JŪRA

GALILEJAS JŪRA ( Mateja ev.4:18-22, 14:22-33,15:29-31, Marka ev. 6:47-52, Jāņa ev. 6:1-2, 16-21)

" Un Viņš sacīja " Nāc!" Un Pēteris izkāpa no laivas, gāja pa ūdens virsu un nāca pie Jēzus"

8 gadus veca mierīga, smaidīga meitene vienmēr priecājas par iespēju komunicēt ar apkārtējiem. Viņa atsaucas uz savu vārdu, spēj atpazīt cilvēkus, kas viņu aprūpē. Meitenei patīk pieskārieni un tieši viņai veltīta uzmanība un rūpes. Meitenei patīk sīkas cietas figūrmantas, piemēram, rotaļu zirgs, suns. Viņa labprāt darbojas ar aktivitāšu dēli. Meitenei interesē animācijas filmas. Neskatoties uz ierobežojumiem kustībās, šī meitene cenšas būt patstāvīga - viņa labi ēd no karotes ēdienu, arī patstāvīgi liek karoti mutē, mācās turēt dakšiņu, dzer no pudelītes patstāvīgi. Pie pusdienu galda meitene labprāt pabaro pieaugušo, kurš ir kopā ar viņu pie galda. Meitene ceļas kājās, pieturoties pie stabilas virsmas. Meitene ir iemācījusies pārvietoties pa telpu, sēžot uz šūpuļzirga, vai veļoties pa grīdu. Meitene ar apbrīnojamu ātrumu un mērķtiecīgumu vienmēr nonāk tieši tur, kur vēlas. Meitenei patīk iziet arī āra pastaigās - riteņkrēslā ar pieaugušā pavadību. Iespējamas reizes, kad meitene var sākt raudāt, bet citreiz izrāda lielu prieku ar smiešanos. Meitene apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu mājmācībā

.


BETFAGA
BETFAGA


BETFAGA ( Mateja ev. 21:1-9, Marka ev. 11: 1-7)

" ... redzi, tavs Kēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs..."

7 gadus vecs, aktīvs, kustīgs, veikls zēns. Aktīva darbošanās šim zēnam sagādā prieku, jo īpaši, ja tā ir bumbu mešana, ripināšana un ķeršana. Šim bērnam patīk visus priekšmetus izpētīt, arī pagaršot. Viņam īpaši patīk darboties ar komunikāciju dēli. Zēnu noteikti iepriecinās arī darbošanās ar citiem apaļas formas priekšmetiem, kurus var ripināt, pagriest, virpināt un pamest gaisā. Lai gan zēns dod priekšroku spēlēm vienatnē, nevis kopā ar citiem bērniem, viņš var sadarboties ar pieaugušo, lai norādītu uz savām vajadzībām. Viņš centīgi mācās to darīt arī ar attēlu palīdzību. Tāpat kā citiem bērniem viņa vecumā zēnam ļoti patīk plunčāšanās un šļakstīšanās ūdenī, kā arī skriešana, lēkāšana un citas fiziskas nodarbības. Zēnam ļoti patīk lēkāšana batutā un piepūšamajos batutos. Šis zēns jau ir iemācījās daudz lietu, ko var izdarīt patstāvīgi - ēst, dzert, mazgāties, var uzvilkt, novilkt apavus, apmeklēt tualeti. Zēns ir uzsācis mācības 1.klasē speciālās izglītības iestādē.


DEKAPOLE
DEKAPOLE

DEKAPOLE ( Marka ev. 7:31-37)

" Viņš visas lietas ir labi darījis. Viņš dara, ka pat kurlie dzird un mēmie runā."

7 gadus vecs zēns, kas ir aktīvs kustībās, labprāt komunicē ar apkārtējiem, izmantojot zīmes un žestus, ir atsaucīgs, ja tiek uzrunāts. Šo zēnu tāpat kā citus bērnus viņa vecumā aizvien vēl iepriecina iespēja pasēdēt pieaugušajam klēpī, tikt samīļotam un apveltītam ar individuālu uzmanību. Zēns var ilgstoši un aizrautīgi spēlēties ar baloniem, vērot, kā tie tiek piepūsti, mētāt tos un panākt to, ka tie pielīp griestiem vai sienām. Viņš izdomās arī radošus veidus, kā balonus atgriezt atpakaļ. Zēns savās rotaļās mēģina iesaistīt arī citus bērnus. Radoša pieeja izpaužas arī zēna zīmējumos. Tāpat prieku zēnam sagādā bilžu grāmatu skatīšanās kopā ar pieaugušo. Zēns ir priecīgs, ja viņam tiek dota iespēja iet pastaigās, pārgājienos, piedalīties kopīgos pasākumos. Zēnu īpaši sajūsmina šūpošanās šūpolēs. Zēns arī cenšas būt patstāvīgs - ar palīdzību prot ģērbties, apmeklēt tualeti, tīrīt zobus, sakārtot savas rotaļlietas, kā arī viņš piedalās citos mājas darbiņos, cenšoties atdarināt pieaugušā darbības. Zēns aktīvi mācās zīmju valodu. Lai gan bērns ēdienu saņem caur gastrostomu, tas viņam netraucē skriet, priecāties, reizēm pablēņoties. Zēns apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu mājmācībā. Kopā ar pieaugušo zēns apmeklē arī svētdienas skolu.BETZATA DĪĶIS ( Jāņa ev. 5:1-18)

" Mans Tēvs aizvien vēl darbojas, tāpēc Es darbojos"

Šis 18 gadus vecais zēns ir augumā jau izaudzis, bet pēc savas būtības vēl ir mazs bērns, kurš lielāko daļu sava laika pavada mazkustīgi. Zēnam vislabāk patīk atrasties savā gultā, pie kuras ir tik ļoti pierasts. Tad arī izrāda pozitīvas emocijas - aktīvi kustas un smejas. Zēnam patīk mūzika, viņš atsaucas uz muzikālām skaņām, dažādām dabas skaņām un trokšņiem, kā arī uz smaržām. Zēns ir neredzīgs, tādēļ vides maiņa, ārā iešana, ģērbšanās, personiskās higiēnas veikšana zēnam rada satraukumu un pretestību. To var paust ar kliegšanu. Ja pieaugušais vizina zēnu riteņkrēslā, tad viņš nomierinās un atgūst savu stabilitāti. Neskatoties uz to, ka ir dažādi veselības ierobežojumi, zēns mācās patstāvības prasmes - turēt krūzi un karoti ēšanas laikā. Apgūst speciālo izglītības programmu vājredzīgiem 9.klasē, mājmācībā.


EĻĻAS KALNS
EĻĻAS KALNS

EĻĻAS KALNS ( Mateja ev. 24:1-25:46, 26:30, Lūkas ev. 19:37-40, Jāņa ev. 8:1)

"Es Jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši"

13 gadus vecs zēns emocionāli pozitīvs, atsaucas uz savu vārdu, smaida, smejas. Šis zēns ir atsaucīgs kontaktam ar pieaugušo, izrāda draudzīgas uzticēšanās emocijas. Zēnam patīk mūzika, patīk skatīties TV. No rotaļlietu pasaules zēns vislabprātāk izvēlas muzikālās rotaļlietas, bumbas, bļodiņas un citus apaļas formas priekšmetus, kurus var ripināt. Zēnu iepriecina atrašanās sabiedrībā, viņš lapbrāt apmeklē pasākumus un iesaistās arī kopīgās spēlēs, neskatoties uz to, ka nav valodas prasmes. Ārā zēns pārvietojas riteņkrēslā ar pieaugušā pavadību. Grupā zēns pārvietojas, šļūcot uz ceļiem. Lai gan zēns ēdienu saņem caur gastrostomu, viņš vēlas būt aktīvs, iesaistīties pasākumos, komunikācijā ar apkārtējiem. Zēns apgūst speciālās izglītības programmu 6.klasē mājmācībā.ĢETZEMANE ( Mateja ev. 26:36-46, Marka ev. 14:32-46)

" Tomēr ne ko Es gribu, bet ko Tu gribi"


.


JERUZĀLEME
JERUZĀLEME


JERUZĀLEME ( Mateja ev. 21: 10-17, Marka ev. 11:15-19, Jāņa ev. 10:22-39)

" Vai jūs nekad neesat lasījuši: no bērniņu un zīdaiņu mutes Tu Sev slavu sagādājis?"

7 gadus veca draudzīga, smaidīga meitene vienmēr priecājas, ja pieaugušais paņem viņu klēpī. Bērns labi atpazīst sev pazīstamus cilvēkus - atsaucas uz savu vārdu, meklē acu kontaktu un aktīvi izrāda vēlmi pēc ķermeniska kontakta. Meitenei ļoti patīk pieskārieni, samīļošana, pirkstiņspēles, ucināšana klēpī. Meitene smejas un izrāda pozitīvas emocijas, kad pieaugušais tur klēpī un spēlējas ar viņu.

Bērnam patīk plunčāties ūdenī. Viņa pieņem piedāvātās rotaļlietas un mēģina ar tām darboties.

Meitenei patīk pastaigas ārā - riteņkrēslā ar pieaugušā pavadību. Iekštelpās pārvietojas, sēdus uz grīdas. Labprāt skatās TV multfilmas.

Neskatoties uz to, ka ēdienu saņem caur zondi, meitene ļoti priecājas par ēšanas reizēm un izrāda savu prieku.

Meitene apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu mājmācībā, un gatavojas uzsākt skolas gaitas rudenī.


GOLGATA
GOLGATA


GOLGATA ( Mateja 27: 33-54, Marka ev. 15: 22-39, Jāņa ev 19:17-30)

" Tad Jēzus ieraudzījis Savu māti un viņai līdzās mācekli stāvam, ko Viņš mīlēja, saka mātei " Sieva, redzi, tavs dēls!" "

11 gadus vecs zēns, kurš ir mierīgs un lēns pēc savas dabas. Puikam patīk piesaistīt pieaugušā uzmanību, uzliekot pieaugušajam savu roku vai iesēžoties klēpī. Lielākoties zēns ir it kā iegrimis savā pārdomu pasaulē un neizrāda lielu interesi par rotaļlietām. Tomēr ir aktivitātes, kuras viņu aizrauj - zēnam patīk likt sev uz sejas krāsas un citus šķidrus materiālus. Viņu noteikti iepriecinātu bieža atrašanās jūras, upes vai ezera malā, kur var ilgi rotaļāties ar smiltīm un ūdeni. Neskatoties uz to, ka bērns nerunā, viņš ir daudz ko iemācījies darīt patstāvīgi - staigāt, ēst, dzert, ģērbties, sakārtot savas mantas. Viņš apgūst tualetes apmeklēšanu. Lai gan zēns nespēlējas ar citiem bērniem, viņš tos uzmanīgi vēro un atrod arī īsto brīdi, kad var iesaistīties īsā komunikācijā. Zēns apgūst speciālo izglītības programmu 5.klasē.