Bērnu apraksti 

LELBP UN VALSTS APRŪPES CENTRA FILIĀLES " RĪGA" SADARBĪBAS PROJEKTS

" DZĪVĪBAS CEĻŠ- NO DRAUDZES PIE BĒRNA, NO INSTITŪCIJAS UZ MĀJĀM"

AICINĀJUMS DRAUDZĒM


Jēzus savā kalpošanas laikā daudz pavadīja ceļā, ejot no vienas vietas uz otru un satiekot daž ne dažādus cilvēkus. Varam tikai minēt, ka viņu vidū bija arī daudzi bērni un pieaugušie ar funkcionāliem traucējumiem.Zinām, ka Jēzus satika triekas ķertu cilvēku ( Mateja 9:1-8), aklo Bartimeju ( Marka 10:46-51), cilvēku, kas bija akls no dzimšanas ( Jāņa ev. 9:1-41) un vēl citus. Jēzus mīlēja un mīl katru cilvēku.

Tāpēc aicinām staigāt pa Jēzus "pēdām", apstājoties ģeogrāfiskās vietās, kur viņš pabija, un tur " satikt" bērnus ar funkcionāliem traucējumiem.

Šie bērni dzīvo mūsu laikā. Viņi uzturas valsts aprūpes centra filiālē " Rīga" un ir palikuši bez vecāku gādības. Šie bērni ( daudzi jau no dzimšanas) ilgojas un gaida uz uzņemošu ģimeni ( forever family) un brīdi, kad viņi no institūcijas varētu nokļūt mājās.

Mūsu cerība ar šo projektu ir, ka draudzes varētu palīdzēt šiem bērniem šo ceļu veikt, kļūstot par bērna garīgā atbalsta saimi un sniedzējiem . Ceram, ka katram no šiem 23 bērniem atradīsies draudze, kas šo bērnu sauks par " savu" un izrādīs rūpes un garīgu gādību par viņu, kamēr bērns cer un gaida uz uzņemošo ģimeni. Draudzes pienākumos ietilptu turēt bērnu lūgšanās; atcerēties bērnu, nosūtot apsveikumu vai dāvanu bērnam nozīmīgos dzīves notikumos; ja iespējams, draudzes locekļiem, kas regulāri apciemo Latviju, nokārtot viesģimenes statusu, lai bērnam būtu iespēja padzīvot ārpus bērnu nama; iespēju robežās atbalstīt bērna medicīniskās / izglītības vajadzības; ja iespējams, aicināt bērnu ciemoties draudzē.

Lūdzam katru draudzi, kopu, dāmu komiteju, kas ir ieinteresēta šajā projektā piedalīties un ir apsvēruši,kuru bērnu vēlētos " ņemt savā paspārnē", aizpildīt formu, kas ir atrodama uz https://dzivibascels.webnode.com/forma/ . Lūgums visiem arī ieskatīties  izvēlēto bērnu sarakstā, vai kāda cita draudze jau nav  bērnu izvēlējusies.  

Dažiem no aprakstiem ir pievienoti bērnu portreti, kurus gleznojusi VSAC filiāles "Rīga" sociālā darbiniece Ēstere Zemīte. Viņas aprakstu par portretu tapšanu varat izlasīt , spiežot šeit

Lūdzu , rakstiet projekta vadītājai mācītājai Dacei Skudiņai uz skudina@gmail.com , ja ir kādi jautājumi vai arī lai saņemtu vairāk specifisku informāciju. 

Lai runā Jēzus vārdi, lai runā bērnu apraksti un lai Dievs palīdz, ka varam kā LELBP saime atbalstīt šos bērnus, līdz viņi nonāk tur, kur katram bērnam jābūt- ģimenē un mājās!